Uvjeti prodaje
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (dalje: Opći uvjeti) prije online kupovine na web stranici www.clickbeautik.hr.
Ova web stranica u vlasništvu je Click beautik, obrta za trgovinu.
Click beautik, obrt za trgovinu pruža online usluge putem svoje Internet stranice www.clickbeautik.hr, te putem Facebook stranice Click beautik. Usluga se sastoji od pružanja usluge posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, informacijskih usluga, te financijskih transakcija.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA I KUPNJE U CLICK BEAUTIK

Nositelj svih prava na internet domeni www.clickbeautik.hr, te na Facebook stranici https://web.facebook.com/CLICKbeautik-973128006219228/ (u nastavku: Facebook stranica) je CLICK BEAUTIK, obrt za trgovinu, vl. Marija Kuzmić Frančić, Koprivnica, Varaždinska cesta 11 B , MBO:97938840, broj računa:HR9223600001102741856. Korištenjem usluge internetske trgovine Click beautika na domeni www.clickbeautik.hr i na Facebook stranici Click beautik, smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem internetske stranice www.clickbeautik.hr i njezinih pridruženih stranica koje se nalaze na toj domeni, te na Facebook stranici Click beautik, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Click Beautik-a, obrta za trgovinu i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem internetske trgovine Click beautik i Facebook stranice Click beautik je CLICK BEAUTIK, obrt za trgovinu, vl. Marija Kuzmić Frančić, Koprivnica, Varaždinska cesta 11 B , OIB: 43368358865.

Korisnike stranica upućuje da se prije kupovine upoznaju sa Uvjetima prodaje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Click beautik, obrt za trgovinu, pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Click beautik, obrt za trgovinu pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio internetske trgovine www.clickbeautik.hr i Facebook stranice Click beautik, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, Click beautik, obrt za trgovinu, pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge internetske trgovine Click beautik u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga internetske trgovine Click beautik na stranici www.clickbeautik.hr i Facebook stranice Click beautik odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje internetske trgovine Click beautik na stranici www.clickbeautik.hr i Facebook stranice Click beautik od maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Click beautik, obrt za trgovinu ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.clickbeautik.hr i Facebook stranici Click beautik u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz odobrenje njihovog zakonskog zastupnika.

Click beautik, obrt za trgovinu se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.clickbeautik.hr i Facebook stranici Click beautik, te zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

*** Slike proizvoda na internetskoj trgovini www.clickbeautik.hr i na Facebook stranici Click beautik su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve proizvode ne može reklamirati po toj osnovi. Click beautik, obrt za trgovinu će nastojati na web stranicama www.clickbeautik.hr i Facebook stranici Click beautik objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za netočnost i nepotpunost istih.

ONLINE KUPOVINA PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE www.clickbeautik.hr i Facbook stranice Click beautik
SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Click beautik, obrta za trgovinu za sklapanjem Ugovora te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Click beautik, obrta za trgovinu, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Slanjem upita ili registracijom u internetskoj trgovini clickbeautik.hr i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Click beautik, obrt za trgovinu, u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili o dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik se može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem internetske trgovine www.clickbeautik.hr i Facebook stranice Click beautik uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) tog proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem:  internet narudžbe u internetskoj trgovini www.clickbeautik.hr, te Facebook stranici Click beautik. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (kada su pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail adresu korisnika bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.clickbeautik.hri na Facebook stranici Click beautik, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni.

Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Click beautik, obrta za trgovinu na jedan od sljedećih načina:
– potvrdom Click beautika upita/narudžbe korisnika
– slanjem narudžbe u inbox Facebook stranice Click beautik.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge (korisničko ime) i odabrati sigurnosnu lozinku te upisati valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinki i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa .Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Click beautik, obrt za trgovinu zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Za dodavanje proizvoda u “Košaricu za upit” nije potrebena registracija, već samo unošenje kontakt podataka korisnika.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Click beautik, obrta za trgovinu, zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e-mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) (NN110/15), Uvjet te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Click beautik, obrt za trgovinu o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na CLICK BEAUTIK, obrt za trgovinu, vl. Marija Kuzmić Frančić, Koprivnica, Varaždinska cesta 11 B ), ili putem e-maila na adresu vanja.francic12@gmail.com  u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama www.clickbeautik.hr u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Click beautik, obrt za trgovinu bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Click beautik, obrt za trgovinu zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Click beautik, obrt za trgovinu može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

U slučaju povrata Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu CLICK BEAUTIK, obrt za trgovinu, vl. Marija Kuzmić Frančić, Koprivnica, Varaždinska cesta 11 B , bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Click beautik, obrtu za trgovinu, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Nakon isteka roka od 14 (četrnaest) dana troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Click beautiku, obrtu za trgovinu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Click beautik, obrt za trgovinu o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj web stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na prethodno navedene uvjete koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci bit će pruženi korisniku u odgovoru na njegov upit za narudžbom.  Cijena proizvoda, vidljivi su u košarici za upit prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za upit pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK).

Click beautik, obrt za trgovinu tretira odabrane proizvode u košarici za upit registriranog ili neregistriranog korisnika kao narudžbu te zadržava pravo otkazati je iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, Click beautik, obrt za trgovinu će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Kupac željene artikle stavlja u svoju košaricu za upit, te nakon toga šalje poruku koja sadrži željene artikle. Nakon zaprimljenog upita, Click beautik odgovorit će kupcu ima li dostupne željene artikle za prodaju.

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju Kupac može kontaktirati Click beautik, obrt za trgovinu slanjem upita putem stranice www.clickbeautik.hr ili putem Facebook stranice Click beautik, kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.clickbeautik.hr i njenim podstranicama i to vezano uz:naziv tvrtke, matični broj i sjedište Trgovca, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, informacije o proizvodima koji se nude te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, informacije o troškovima dostave proizvoda, kao i informacije o načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda.

Click beautik, obrt za trgovinu je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom obliku, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje pouzećem – roba se plaća po dostavi kurirskom službom. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

b) Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Click beautik, obrt za trgovinu prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 8 dana. Nakon primitka dokaza o uplati izvršit će se dostava narudžbe na kućnu adresu PLATITELJA.

c) Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Click beautik, obrt za trgovinu prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom Kupac dobiva na e-mail adresu (navedenu u narudžbi) sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun Click beautik, obrta za trgovinu. Novčani primitak na računu Click beautik, obrta za trgovinu vidljiv je sljedeći radni dan, odnosno u roku 24 sata od trenutka plaćanja. Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju brzom dostavnom službom.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se prilikom kupnje proizvoda i slanjem ponude za plaćanje. Trošak dostave se iskazuje posebno. Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 3 radna dana od dana primitka novčane uplate korisnika/Kupca na bankovni račun Click beautik, obrta za trgovinu, izuzev slučajeva u kojima naručenih proizvoda trenutno nema na skladištu. Ukoliko se radi o takvom slučaju, moguće je da će se dostava proizvoda odužiti za period prvotno potreban da se naručeni proizvod pribavi u skladište iz kojeg se izdaju proizvodi. Isti postupak i produženi rok dostave vrijedi za artikle na popustu.

Ukoliko Click beautik, obrt za trgovinu nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, Kupca će se o tome kontaktirati telefonom ili e-mailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni. Trošak dostave naplaćuje se prilikom izračuna svih troškova narudžbe i prema tarifi dostavne službe.

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

U slučaju da kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Click beautik, obrta za trgovinu putem e-maila ili slanjem poruke na Facebook stranicu. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja ili nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Click beautiku, obrtu za trgovinu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak ili oštećenje.

Ako Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem e-maila ili u pisanom obliku na adresu CLICK BEAUTIK, obrt za trgovinu, vl. Marija Kuzmić Frančić, Koprivnica, Varaždinska cesta 11 B.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Također, naglašava se da prema čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda. Proizvod koji se reklamira mora biti kupljen putem internetske trgovine Click beautik, obrt za trgovinu ili putem Facebook stranice Click beautik te po mogućnosti biti predočen uz originalan račun.

Od 15. 2. 2016. na području cijele EU, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme.

U slučaju ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti ovdje.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

Click beautik, obrt za trgovinu se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika i kupaca te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Click beautik, obrt za trgovinu može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi. Click beautik, obrt za trgovinu nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, ukoliko navedeni nisu u domeni Click beautik, obrta za trgovinu. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka, o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Click beautik, obrt za trgovinu. Osobni podaci kupaca će se koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga.

Privola za obradu vaših osobnih podataka – kontakt obrazac

Odabirom „kvačice” u formularu koja se nalazi na web adresi: www.clickbeautik.hr dajem privolu CLICK BEAUTIK, obrt za trgovinu, vl. Marija Kuzmić Frančić, Koprivnica, Varaždinska cesta 11 B (u nastavku: Voditelj obrade) da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke – ime, prezime, e-mail adresa (u nastavku: osobni podaci), u svrhu odgovora na postavljeni upit. Mojim osobnim podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe Voditelja obrade kojima su moji osobni podaci potrebni za davanje odgovora na postavljeni upit. Voditelj obrade poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Ovu privolu dajem dobrovoljno, te potvrđujem da sam upoznat kako u bilo koje vrijeme mogu povući ovu privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju brade. Upoznat sam i sa pravom na povlačenje ove privole, koju mogu povući slanjem e-mail poruke na adresu: vanja.francic12@gmail.com, te sam upoznat da povlačenje ove privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ovime potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade upoznat kako sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka mogu provjeriti i dobiti putem e-maila: vanja.francic12@gmail.com. Upoznat sam da u vezi povrede svojih prava mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Slanjem e-maila na adresu: vanja.francic12@gmail.com možete zatražiti pravo na pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo, brisanje vaših osobnih podataka, ispravak osobnih podataka, te preuzimanje osobnih podataka u računalno čitljivom formatu.

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA POSJETITELJA WEB STRANICE www.clickbeautik.hr

Voditelj obrade osobnih podataka:

CLICK BEAUTIK, obrt za trgovinu, vl. Marija Kuzmić Frančić, Koprivnica, Varaždinska cesta 11 B

Svrha obrade vaših osobnih podataka:

  1. Svrha obrade osobnih podataka upisanih u formularu „Kontaktirajte nas“ jest obrada osobnih podataka radi davanja odgovora na upit posjetitelja web stranice.
  2. Svrha obrade osobnih podataka upisanih u formularu „Košarica za upit“ jest obrada osobnih podataka radi odgovora na upit za narudžbom kupca.

Pravna osnova obrade vaših osobnih podataka:

Privola, dok je u slučaju kupnje proizvoda, pravna osnova Zakon o računovodstvu, Zakon o obveznim odnosima.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni:

  1. Osobne podatke posjetitelja web stranice koji Voditelja obrade kontaktiraju putem formulara „Kontaktirajte nas“, Voditelj obrade briše protekom roka od 30 dana od dana kako je Voditelj obrade odgovorio na upit posjetitelja web stranice.
  2. Osobne podatke posjetitelja web stranice koji Voditelja obrade kontaktiraju putem formulara „Košarica za upit“, Voditelj obrade briše protekom razdoblja od 30 dana u slučaju da posjetitelj web stranice nije naručio artikl za koji je poslao upit. U slučaju kupnje traženih artikala, Voditelj obrade čuva osobne podatke ispitanika (kupca) u trajanju propisanim Zakonom o računovodstvu za čuvanjem knjigovodstvenih isprava.

Click beautik kao Voditelj obrade osobnih podataka ovime vas obavještava da kao ispitanik imate pravo od Click beautika zatražiti pristup vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, zatim imate pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih, te imate pravo na prenosivost podataka. Osim toga imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da postoji povreda obrade vaših osobnih podataka. Kod Click beautika ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali. Pružanje vaših osobnih podataka: ime, prezime, e-mail adresa, nužno je za slanje upita putem formulara koji se nalazi na ovoj web stranici, tako da slanje obrasca Voditelju obrade putem online formulara neće biti moguće ako ne pružite Voditelju obrade navedene osobne podatke.